Emzirmeye Hazırlık Grup Eğiyimi Katılım, Ödeme ve İptal Şartları

Eğitim kaydınızın gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki maddelerin tarafınızca onaylanması gerekmektedir.

 1. Emzirmeye Hazırlık Grup Eğitimi, Emzirme Danışmanı Nihan Zayım tarafından sosyal medya mecralarından veya WhatsApp üzerinden bireysel olarak duyurulan tarihlerde, duyuruda belirtilen online platform üzerinden gerçekleştirilir. 
 2. Katılımcılara her seansa özel ID ve şifreler, eğitim başlangıç saatinden en geç 1 saat önce WhatsApp üzerinden iletilecektir.
 3. Bilgi mesajında belirtilen saat, Türkiye saatidir. Yurt dışından eğitime katılacak olanlar kendi saat dilimlerini dikkate almalıdırlar.
 4. Tarihlerde ve başlangıç saatinde meydana gelebilecek olası değişiklikler SMS, e-posta veya WhatsApp üzerinden katılımcılara bildirilir. Telafi alternatifleri en kısa sürede paylaşılır.
 5. Eğitim programının tamamı online olarak gerçekleştirilecektir. Program, ortalama 10 saat süren teorik emzirme eğitimi ve vaka çalışma seansını, ortalama 1 saat süren anneanne ve babaanne buluşmasını, kişiye göre değişebilecek sürede doğum öncesi bireysel hatırlatma görüşmesini ve kişiye göre değişebilecek sıklık ve sürede doğum yapılan gün başlangıç alınarak doğumdan sonraki 40 günlük bireysel online danışmanlık hizmetlerini kapsar. 
 6. Eğitim programında yüz yüze görüşme, ev ziyareti, hastane ziyareti yer almaz.
 7. Eğitim paket programdır, tüm belirtilen seanslar ve danışmanlıklar bir bütün olarak sunulur. Seansların bir veya birkaçına katılım sağlanamaması, doğum sonrasındaki danışmanlığın alınmak istenmemesi ya da doğum yaptığını haber vererek online danışmanlığı başlatmak için katılımcının danışmanla iletişime geçmemesi halinde bir indirim veya ücret iadesi yapılmaz. 
 8. Katılım sağlanamayan seanslar telafi edilebilir ancak açılacak bir sonraki eğitimde telafiler tamamlanmalıdır. Telafi hakları daha sonraki eğitimlere devredilemez.
 9. Eğitim ücretinin tamamının, en geç eğitim günü saat 10:00 itibariyle, bu şartnamenin onayından sonra katılımcılara iletilecek olan hesap numarasına ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt yapılmamış sayılır, toplantı için ID ve şifre iletilmez.
 10. Eğitim ücretinin eksik ödenmesi ve eğitim gününe kadar tamamlanmaması halinde; yapılmış ödemenin iadesinin yapılması için IBAN bilgisi iletilmelidir. Yapılan ödeme bir sonraki aya devredilemez.
 11. Ödeme yapılmış ancak eğitime katılım sağlanamayacaksa en kısa sürede yazılı olarak bildirilmeli ve iade istenmelidir. Eğitime 8 günden daha az süre kala yapılan iptaller 15.maddede açıklandığı şekillerde kesintilere tabidir.
 12. Tüm ödemeler faturalandırılır. Fatura, ödemeyi yapan hesap sahibinin adına kesilir.
 13. Kesin kayıt sırasında fatura için isim, soyad, kimlik numarası, adres bildirilmesi gerekmektedir.
 14. Belirlenen eğitim bedeli net eğitim ücretidir. Faturanın, şirket adına kesilmesi isteniyorsa +%20 stopaj +%20 KDV eğitim bedeline eklenir.
 15. Kesin kayıt sonrası eğitime katılmaktan vazgeçme veya doğumun gerçekleşmesi halinde, ücret iadeleri ve iptal şartları aşağıdaki şekillerde uygulanır.

 • Eğitime 8 gün ve/veya daha fazla zaman kala yapılan iptallerde:
 • Eğitimin başlayacağı güne 8 takvim günü kala, WhatsApp üzerinden yazılı mesajla iptal talebi bildirilmiş olmalıdır. Bu durumda eğitim bedelinin tamamı geri ödenir.
 • Talep yazısıyla birlikte IBAN bilgisi de iletilmelidir. Eğitim başlangıç tarihine kadar IBAN bildirilmemesi halinde geri ödeme yapılmaz, ödemenin tamamı faturalandırılır.
 • Katılımcı anne adayının doğum yapması halinde teorik seanslara katılımı önerilmez ancak doğum belgesinin ibraz edilmesi ve yazılı olarak talep edilmesi şartıyla %50 kesinti, %50 geri ödeme yapılarak; anneanne ve babaanne seansına katılım sağlanabilir ve doğum sonrası 40 gün online danışmanlık hizmetinden faydalanarak programa devam edebilir. Bu hizmetleri almak istemediğini bildirmesi durumunda %100 iade gerçekleştirilir.
 • Eğitime 5-7 gün kala yapılan iptallerde:
 • Eğitimin başlayacağı güne en geç 5 takvim günü kala WhatsApp üzerinden yazılı mesajla iptal talebi bildirilmiş olmalıdır. Bu durumda %30 kesintiyle, eğitim bedelinin %70’i geri ödenir.
 • Talep yazısıyla birlikte IBAN bilgisi de iletilmelidir. Eğitim başlangıç tarihine kadar IBAN bildirilmemesi halinde geri ödeme yapılmaz, ödemenin tamamı faturalandırılır.
 • Katılımcı isterse, eğitim tarihini takiben 30 gün içinde kullanılmak üzere 1 kez 40 dakikalık online danışmanlık verilir. Bu danışmanlık paraya çevrilemez, başka bir danışmanlıkla/hediyeyle/promosyonla birleştirilemez, başkasına devredilemez. Seansın kısa sürmesi halinde ilave seans yapılmaz.
 • Katılımcı anne adayının doğum yapması halinde teorik seanslara katılımı önerilmez. Bu durumda doğum belgesinin ibraz edilmesi ve yazılı olarak talep edilmesi şartıyla %50 kesinti uygulanır, %50 geri ödeme yapılır ve anneanne ve babaanne seansına katılım sağlayarak ve doğum sonrası 40 gün online danışmanlık hizmetinden faydalanarak programa devam edebilir. Bu hizmetleri almak istememesi durumunda iade oranında değişiklik yapılmaz.
 • Eğitime 1-4 gün kala yapılan iptallerde:
 • Eğitimin başlayacağı günden en geç bir takvim günü öncesinde WhatsApp üzerinden yazılı mesajla iptal talebi bildirilmiş olmalıdır. Bu durumda %40 kesintiyle, eğitim bedelinin %60’ı geri ödenir.
 • Talep yazısıyla birlikte IBAN bilgisi de iletilmelidir. Eğitim başlangıç tarihine kadar IBAN bildirilmemesi halinde geri ödeme yapılmaz, ödemenin tamamı faturalandırılır.
 • Katılımcı isterse eğitim tarihini takiben 30 gün içinde kullanılmak üzere 1 kez 40 dakika online danışmanlık verilir. Bu danışmanlık paraya çevrilemez, başka bir danışmanlıkla/hediyeyle/promosyonla birleştirilemez, başkasına devredilemez. Seansın kısa sürmesi halinde ilave seans yapılmaz.
 • Katılımcı anne adayının doğum yapması halinde teorik seanslara katılımı önerilmez. Bu durumda doğum belgesinin ibraz edilmesi ve yazılı olarak talep edilmesi şartıyla %50 kesinti uygulanır, %50 geri ödeme yapılır ve anneanne ve babaanne seansına katılım sağlayarak ve doğum sonrası 40 gün online danışmanlık hizmetinden faydalanarak programa devam edebilir. Bu hizmetleri almak istememesi durumunda iade oranında değişiklik yapılmaz.
 • Eğitim günü saat 00.00 itibariyle yapılan iptallerde:
 • Eğitim günü WhatsApp üzerinden yazılı mesajla iptal talebi bildirilmiş olmalıdır. Bu durumda %75 kesintiyle, eğitim bedelinin %25’i geri ödenir.
 • Talep yazısıyla birlikte IBAN bilgisi de iletilmelidir. Eğitim başlangıç tarihine kadar IBAN bildirilmemesi halinde geri ödeme yapılmaz, ödemenin tamamı faturalandırılır.
 • Yazılı iptal talebine istinaden katılımcı isterse eğitim tarihini takiben 30 gün içinde kullanılmak üzere 1 kez 40 dakika online danışmanlık verilir. Bu danışmanlık paraya çevrilemez, başka bir danışmanlıkla/hediyeyle/promosyonla birleştirilemez, başkasına devredilemez. Seansın kısa sürmesi halinde ilave seans yapılmaz.
 • Katılımcı anne adayının doğum yapması halinde teorik seanslara katılımı önerilmez. Bu durumda doğum belgesinin ibraz edilmesi ve yazılı olarak talep edilmesi şartıyla  %50 kesinti uygulanır, %50 geri ödeme yapılır ve anneanne ve babaanne seansına katılım sağlayarak ve doğum sonrası 40 gün online danışmanlık hizmetinden faydalanarak programa devam edebilir. Bu hizmetleri almak istememesi durumunda iade oranında değişiklik yapılmaz.
 • İlk seansa katıldıktan sonra doğum yaparak diğer seanslara katılmama durumunda:
 • Geri ödeme yapılamaz.
 • Anneanne ve babaanne seansına katılım hakkı isteğe bağlı olarak açılacak bir sonraki eğitime ertelenebilir. Bir başkasına devredilemez.
 • Doğum sonrası danışmanlık hizmeti, doğum tarihi itibariyle başlar, 40 gün devam eder. Bir başkasına devredilemez.
 1. Tüm geri ödemeler yalnızca ödemenin gönderildiği hesaba yapılır. Farklı bir isme, hesaba veya nakit olarak yapılmaz.
 2. Doğum sonrasında hastane ziyareti, ev ziyareti veya 40 günden sonra online danışmanlık talep etmeniz halinde, bu hizmetler, ayrıca ücretlendirilir ve faturalandırılır. Güncel içerikler ve ücretlendirmeler için 0533 734 35 24’ten bilgi talep edebilirsiniz.